Doktorat (projektowanie społeczne)

W 2013 roku obroniłem doktorat pod tytułem: „Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania społecznego”.  Prezentuję w nim swój pogląd na projektowanie społeczne. Rozpoczyna go przedstawienie kilku punktów, które są dla mnie istotą projektowania i stanowią pewnego rodzaju etos, będący punktem wyjścia dla myślenia zarówno o projektowaniu produktu, jak i kreowania swojego otoczenia w szerszym kontekście. W prezentacji pojawiają się takie zagadnienia jak program edukacji w Bauhausie; wzory antropometryczne Henry’ego Dreyfussa; program kształcenia Szkoły w Ulm (Hochschule für Gestaltung Ulm), działalność studia projektowego A&E Design oraz Ergonomi Design Gruppen. Zwracam uwagę na działalność Buckminstera Fullera, Krzysztofa Wodiczki oraz studia IDEO. Wspominam o publikacjach Victora Papanka i Victora Margolina. Na koniec konkluduję, że ergonomia i zwrócenie się ku człowiekowi może iść w parze z minimalizmem, co nadaje produktom ponadczasowy charakter. Idąc za Thomasem Maldonado, zauważam, że wzornictwo przemysłowe powinno obejmować wszystkie aspekty otoczenia człowieka. W drugiej części prezentacji przedstawiam swoją działalność w obszarze projektowania o charakterze społecznym.