Frisbee dla niedowidzących

Projekt jest efektem warsztatów przeprowadzonych z grupą dzieci z ośrodka dla dzieci niedowidzących. Frisbee gwiżdże podczas lotu.