PP2 – Pracownia na ASP

PP2 (Pracownia Podstaw Projektowania 2) działa na drugim roku studiów licencjackich. W tym czasie, staramy się by studenci rozwijali umiejętności obserwacji; podejmowali próby pracy zespołowej w tworzeniu założeń, projektowaniu i realizacji prototypu; intuicyjne poznawali ergonomię i zasady konstruowania; pracowali z materiałem i w skali człowieka; oswajali się z eksperymentem; zdobywali umiejętności w prezentowaniu projektu a przy tym dobrze się bawili.